ទំព័រដើម

យើងជាអ្នកណា ?

E-SCHOOL CAMBODIA

ជាគេហទំព័រសម្រាប់ រៀនគួរត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប តាម Online ។

តាមរយៈគេហទំព័រមួយនេះ សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូប ទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្តាខេត្តនានា អាចមានឱកាសបានសិក្សា ជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ ល្បីៗ ដូចជា ៖

លោកសាស្រ្តាចារ្យ ជ័យ ថាវី ផ្នែកគីមីវិទ្យា

លោកសាស្រ្តាចារ្យ ឡុង សារិន ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

សាស្រ្ដាចារ្យ ម៉ៅ វណ្ណនី ផ្នែកជីវវិទ្យា

លោកសាស្រ្តាចារ្យ ទាង ប៉ាង ផ្នែករូបវិទ្យា

លោកសាស្រ្តាចារ្យ សុខ ធី ផ្នែកគណិតវិទ្យា


ធ្វើដូចម្តេចអាចចូលរៀនបាន

.

icon

ចុះឈ្មោះ

icon

វេរប្រាក់

icon

បញ្ចូលពត៌មាន

icon

ជោគជ័យ

សហស្ថាបនិក របស់ពួកយើង

ជីវប្រវត្តិ សាស្រ្ដាចារ្យ